Idag läser vi ”The villa, the lake, the meeting” som handlar om Wannseekonferensen. Vi lär oss fyra saker:

  1. grunden för folkmord är inte formella beslut utan en utbredd känsla av att ”de andra” inte är som vi och inte hör hemma här
  2. formella beslut förstärker, förenklar och effektiviserar genomförandet av folkmord
  3. efter en viss punkt är det för sent, då är så stora delar av staten och samhället inriktade på sitt lilla bidrag till folkmordet att förloppet får ett eget liv
  4. folkmord bygger inte på att många säger ”ja” till folkmord utan på att för få säger ”nej”

Vad har då detta att göra med valet 2018?

Flera partier (SD och de andra högerextremisterna, KD och delar av M) är redan aktiva i punkt 1. SD dessutom i punkt 2. Punkt 3 säger att det är nu du ska engagera dig, nu du ska rösta. I morgon kan det vara för sent. Punkt 4, slutligen, att varje gång vi säger ”nej” till hot, hat, rasism, sexism, homofobi, funkofobi etc. spelar roll.

Ta ställning, engagera dig, rösta!