När man slår upp tidningen i vanlig onsdag i juli finns det en hel del att oroa sig över. Nazister som hotar meningsmotståndare på det som en gång var en demokratisk arena för alla. Partiledare som tappat den moraliska kompassen i jakten på makten. Världsledare som förnekar vetenskap och vanligt hyfs och hyllar sig själva och en ohämmad girighet.

Ska man bara dra täcket över huvudet och hoppas det hela är en bisarr dröm? Något taget ur en ny serie på Netflix? Nej, det är nog fel väg att gå. Det gäller att skapa motbilder och göra motstånd.

Desto mer glädjande är det därför att se hur dagens unga gymnasister vågar ta ställning och bryta normer. Nedan tre exempel på just detta starka engagemang tagna från årets uppsättning av UF-företag.

Tre böcker som visar på engagemang och väcker hopp

Det första exempel är Berättelsen om Ingrid av Julia Andreasson, Klara Nylén, Lea Koerner och med illustrationer av Anna Tilly. Boken skildrar hur “den feminina prinsessan Ingrid blir en stark ledare”. Ingrid är med andra ord en förebild när det gäller vem ska kan och får vara ledare och samtidigt en motbild till alla fiffiga pojkar och starka män som hittills haft mer eller mindre monopol på hjälterollen. Boken kan med fördel användas i skolan eller i föreningssammanhang och avslutas med ett antal frågeställningar att diskutera tillsammans.

Extra roligt för oss som är engagerade inom civilsamhället är att berättelsen visar på hur människor genom att organisera sig tillsammans kan övervinna hinder och motgångar.

Nästa exempel är Klarspråk (ISBN 978-91-87309-93-9) som är en antologi av ungas egna berättelser om utsatthet i dagens samhälle. Bokan är sammanställd av Olivia Hallberg, Emelie Gryckdal, Mikaela Lövnord, Ida Danielsson och Vilma Olsson. Här handlar det om att synliggöra den vardag som många unga upplever varje dag. Frågor som lyfts är bland annat mobbning, ätstörningar, frånvarande föräldrar och sexuella övergrepp.

Genom att ta del av bokens berättelser kan läsaren få en djupare förståelse för vad som kan hända barn och unga och, inte minst, hur händelseförloppen kan se ut.

Genom att förstå händelseförlopp och hur händelsen upplevs av den som är utsatt kan vi bli bättre på att förebygga nya händelser samt hjälpa och stötta de drabbade. Här är boken Klarspråk ett viktigt bidrag. Mer information finns på projektets sida på Facebook.

Det tredje exemplet är Berättelser som måste höras (ISBN 978-91-639-9930-7) av Johanna Olsson, Mary Zeineddin, Maja Hallström och Karam Al-Saudi. Boken bygger på intervjuer med flyktingar. Det finns också ett kapitel om olika typer av fysisk och psykisk ohälsa som kan drabba flyktingar under och efter flykten.

Liksom i Klarspråk handlar berättelserna här om att synliggöra människors verklighet och genom detta sprida kunskap, skapa förståelse och härigenom möjliggöra förändring. Berättelserna är viktiga som motbilder till den alltmer vanliga uppfattningen att människor från krigsdrabbade länder på något sätt utan större fara och lika gärna kunde stanna i det land de kommer ifrån. De olika berättelserna delas upp i två delar (Resan till Sverige och Livet i Sverige) vilket skapar en kontrast och dynamik i berättelserna.

De tre böckerna och de personer och UF-företag som står bakom dem visar att det finns hopp inför framtiden. Det finns unga personer som vill och vågar bryta nya väger och peka på olika typer av missförhållanden. Viljan att ifrågasätta och att förstå är en förutsättning för att skapa förändring och det är något som behövs för att vi ska få en bättre värld för alla. Jag tror att de tretton gymnasisterna som nu går in i vuxenlivet kommer att spela viktiga roller i detta arbete.