I helgen fick jag förtroendet att, tillsammans med Anna Bergkvist från Styrelsepost, agera mötespresidium på JUSEK Studerandesektionens årsmöte. Som vanligt lade vi ett fokus på tydlighet, transparens och tillgänglighet. Ett bra årsmöte är ett möte där alla deltagarna får komma till tals och känner att de fått vara med och påverka.

Behöver du mötesordförande, mötessekreterare eller ett helt presidium? Hör av dig till mig på johan.groth@gogab.se.

PS. Gäller även digitala möten, t.ex. via VoteIT.

PPS. Jag fick också möjlighet att inviga min nya (gamla) ordförandeklubba. Det fungerade bra 🙂