Den 16 maj 2019 hade jag äran och nöjet att få agera mötesordförande på årsmötet i Svensk biblioteksförening. Ett 100-tal personer fanns på plats i Helsingborgs konserthus (makalöst 30-tal signerat Sven Markelius!) för att lägga föregående år till handlingarna, sätta mål för kommande år och hantera en proposition och fem motioner.

Av olika anledningar kom årsmötet i gång kl 09:20, dvs. med ca 20 minuters försening, men tack vare engagerade och fokuserade ombud kunde vi avsluta mötet kl 12:03 så det fanns gott om tid att äta lunch innan Biblioteksdagarna formellt började kl 13.

Tack för att jag fick förtroendet att vara mötesordförande även detta år!

Text