Då och då (kanske inte så mycket nu längre när son #3 fyllt 18 år) får man som förälder frågan “vad gör du på jobbet?” Många arbeten i dag är inte så konkreta som till exempel läkare, brandman, sockerbagare eller officer. Många tillbringar sin arbetstid vid datorn där man skriver dokument, gör snurror i kalkylprogram och berättar för andra vad man skrivit i datorn på möten (där man gärna använder lämpligt presentationsprogram). Det blir lite okonkret kan man tycka.

Jag vet i alla fall vad jag gör: jag ritar på whiteboard-tavlor. Här några av mina bästa alster från de senaste 10 åren eller så. Vad de föreställer är ibland tämligen klart, ibland inte …

Jag upplever att en whiteboard hjälper mig att tänka. Markera gärna olika saker (roller, tider, regler, kostnader, …) i olika färger. Nyttja olika symboler för dokument, platser, människor etc. Då kan man se hur det ur mönstren växer fram nya idéer eller lösningar eller insikter.