På uppdrag av Folkbildningsrådet har jag, tillsammans med Jan Hylén, tagit fram en rapport som beskriver hur studieförbund och folkhögskolor arbetar med digitalisering.

Vår slutats är att ett medvetet arbete kring digitalisering är en förutsättning för att uppnå de fyra syftena med statens stöd till folkbildningen.

Vi konstaterar också att det idag pågår ett omfattande och handfast digitaliseringsarbete på folkhögskolor och i studieförbund som påverkar både administrativa och pedagogiska processer.

Digitalisering inom folkbildningen är ett område som är under utveckling och där mer kunskap och diskussioner krävs.

Rapporten i sin helhet finns här. En bild ur rapporten visas nedan.