Sommartid är inte bara lästid. I dag har böckerna på bokbordet fått maka sig åt sidan för att ge plats åt en salig blandning rapporter, vitböcker, SOU:er, DS:ar m.m. från så pass olika källor som Statskontoret (det gamla, saligt i åminnelse), Senter for IKT i utdanningen, Folkbildningsrådet, IT-kommissionen, MUCF, Nordiska ministerrådet, Myndigheten för kulturanalys och Svenska Unescorådet.

I de arbeten och uppdrag jag haft och har blir det lätt så att man samlar på sig denna typ av alster. Ibland är det för att läsa och lära, ibland som underlag för en utvärdering, omvärldsanalys eller annan jämförelse men lika ofta är det en rapport som tiden inte räcker till för och som kommer att tillbringa några år i bokhyllan innan den sorteras ut.

Mina kriterier vid gallring är i huvudsak tre:

  1. arbetar jag alltjämt med dessa frågor? – om nej kasta
  2. är rapporten mer än 10 år gammal? – om ja kasta
  3. har någon lagändring etc. helt förändrat spelplanen i frågan? – om ja kasta

Naturligtvis finns det undantag från dessa regler men använder jag dem blir det en rejäl och ofta tillräcklig gallring (denna gång ca 48 centimeter).

Diverse rapporter som får flytta ut
Flera rapporter här har passerat bäst före-datum