I dag lanserar jag ett nytt projekt! Tillsammans med Paul Joonas och Pepijn Klaassen har jag bildat den ideella föreningen Swedish-Japanese Performers Association.

Föreningens syfte är att “främja intresset för och kunskapen om japansk populärkultur”. Detta gör vi genom att arrangera och sponsra event, workshops och turnéer där japanska artister (musiker, konstnärer och idoler) kan möta en nordisk publik.

Läs mer på facebook.com/swejpnpa, @swejpnpa (Instagram & Twitter) och sjpa.se. Kontakt: info@sjpa.se

Nedan exempel på artister som vi ser ingår i “performing artists”.
Today I’m launching a new project! Together with Paul Joonas and Pepijn Klaassen, I formed the nonprofit Swedish-Japanese Performers Association.

The purpose of the association is to “promote the interest in and knowledge of Japanese popular culture”. We do this by arranging and sponsoring events, workshops and tours where Japanese artists (musicians, artists and idols) can meet a Nordic audience.

Visit us at facebook.com/swejpnpa, @swejpnpa (Instagram & Twitter) and sjpa.se. Contact: info@sjpa.se

Below are examples of artists we include in “performing artists”.