Den ideella sektorn står inför idag inför många utmaningar som ställer krav på organisations- och verksamhetsutveckling, ett strategiskt styrelsearbete och ett tydligare fokus, bland annat vad gäller rollen som arbetsgivare.

För att kunna erbjuda fler tjänster, en bredare kompetens (bland annat inom HR-området) och en ökad leveransförmåga till våra kunder inom den ideella sektorn kommer Groth & Groth AB att fördjupa samarbetet med Styrelsepost (Koncentria AB).

Under 2020 har Anna Bergkvist från Styrelsepost och Johan Groth från Groth & Groth AB tillsammans genomfört ett tjugotal digitala årsmöten och ett öppet seminarium kring frågan ideella föreningar som arbetsgivare. Nu fördjupas detta samarbete.

För mer information kontakta Anna eller Johan.