Efter fem år som kanslichef för Sverok, Sveriges nördigaste ungdomsförbund, har det blivit dags att gå vidare i livet. Jag är med andra ord öppen för nya uppdrag.

Vad kan jag bidra med? En behändig lista (med exempel på vilka resultat och effekter jag uppnått) kommer här:

 • “Managment / expert for hire” – kan på kort varsel gå in som chef eller expert på hel- eller deltid, som konsult eller (deltids)anställd
  • Exempel på effekter: lyft IT-miljön från “en IT-ansvarig och alla servrar i en hög på golvet” till “IT-avdelning med fem personer, externt rekryterade chef och en tydlig målbild om en sammanhållen IT-miljö”
  • Exempel uppdrag: verksamhetsutvecklare på MSB, förvaltningsråd på KMH
 • Styrelseuppdrag – lång erfarenhet som ordförande och ledamot i aktiebolag, föreningar och stiftelser
 • Mötesordförande – årsmöten, bolagsstämmor, fysiska och digitala, med och utan digitala stödsystem som t.ex. VoteIT
  • Exempel på effekter: inkluderande möten med tydlig struktur där alla får komma till tals och där beslut fattas på ett demokratiskt sätt
  • Exempel på uppdrag: KFUM, Rädda barnen, Svensk biblioteksförening, IM, Svenska Taekwondo-förbundet och Sköldkörtelförbundet (lista)
 • Utredningar och analyser – lång erfarenhet av att genomföra utredningar, uppföljningar och utvärderingar
 • Upphandlingar – lång erfarenhet av upphandlingar, med och utan LOU
  • Exempel på effekter: kostnadseffektiva produkter och tjänster som möter beställarens krav, t.ex. ett nytt försäkringssystem för svenska staten och medlemsregister åt flera riksförbund.
  • Exempel på uppdragsgivare: Kammarkollegiet, Föreningen Norden och RUM
 • Ansökningar om organisations- och projektmedel – bred erfarenhet av att skriva och granska ansökningar inom områden som kultur, ungdomsrörelse, jämställdhet, innovation och forskning

Vill man sammanfatta min erfarenhet och kompetensskulle det kunna vara Avancerad problemlösning inom ledning, styrning, organisation och ekonomi.

Behöver du bygga upp en IT-avdelning? Inga problem. Organisera om verksamhetsstödet på en myndighet? Absolut. Skapa struktur och tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och kansli? Utan tvekan. Säkra en stabil ekonomi genom ökad försäljning eller fler projekt? Gärna. Ta fram vision, strategi och handlingsplaner för din verksamhet? Jajamen.

Om du tror jag kan vara till nytta för din organisation, behöver hjälp att hantera några av dina utmaningar eller bara vill ta en fika är du välkommen att höra av dig till mig på johan.groth@gogab.se eller 0708-235711!