Varje dag möts vi av än mer bisarra och fruktansvärda nyheter om Donald Trumps agerande och de konsekvenser detta har för USA, landets medborgare och resten av världen.

Hans fördomsfullhet, hans okunnighet och hans moraliska brister är bedövande. Här finns förakt för kvinnor och personer med föregivet utländsk bakgrund, avsaknad av respekt för demokratins institutioner och sätt att arbeta och förakt för rättsstatens principer. Här finns bristande förståelse för vetenskapens resultat och metoder i kombination med religiöst hyckleri.

Trump saknar alla de egenskaper människan under historien ansett värdefulla såsom kardinaldygerna förstånd, rättvisa, måttfullhet och mod eller de sju heliga dygderna ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flit.

Däremot prickar Trump in minst sex av de sju dödssynderna högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja.

Hur kommer det då att sluta? Svaret finns kanske i en rapport från Office of Strategic Services skriven 1943 eller möjligen 1944 med titeln “A Psychological Analysis of Adolph Hitler: His Life and Legend“. Rapporten är i högsta grad intressant läsning för den som är intresserad av historia men kan också ge fingervisningar om vad som kan komma att hända när Trump nu blir allt mer kringränd och pressad (byt ut Germany mot USA, Hitler mot Trump, Eagle’s Nest mot Mar-a-lago, ice-capped peaks mot golf greens etc.).

Citat ur “A Psychological Analysis of Adolph Hitler: His Life and Legend

PS (vilket borde vara onödigt men kanske är det i den tid vi nu lever i): detta är alltså inte ett försök att likställa Donald Trump med Adolf Hitler utan att dra paralleller mellan två ledare som uppvisar liknande psykologiska profiler.