I Kina ser man ofta brudpar som fotograferas i vackra / spännande / dramatiska / historiska etc. miljöer. Bröllopsfotot har en särskild roll i Kina. Vad händer när detta format används i den samtida konsten? Om detta kan man läsa i Eva Aggeklints avhandling “Bridal Couples: On Hybridity in Conceptual Chinese Photography 1995–2009″.