I dagens kommunikations- och informationsintensiva verklighet är det lätt hänt att det dagliga tar upp allt plats i huvudet på bekostnad av det mer svår- eller långtänkta. Jag vill gärna råda bot på detta och har därför per den 1 september 2021 beslutat inför en tänk- och läsdag per veckan. Denna dag får enbart ägnas åt att läsa (företrädesvis böcker från före 1950), skriva (företrädesvis för hand) och tänka (företrädesvis under promenad utomhus).

Vi får se hur det går! Det är värt ett försök!