För ett antal år sedan när jag städade mina bokhyllor hittade jag en hel hög böcker, rapporter, dokument, föredrag etc. (132 stycken skulle det visa sig) som beskriver åren då Internet introducerades i den svenska skolan och inom statsförvaltningen.

Dessa dokument från en spännande tid i mitt liv finns nu tillgängliga på Internetmuseums digitala arkiv: mina dokument och alla dokument.

Under denna arbetade jag först Utbildningsdepartementet med Peter Karlberg och Per Unckel och var med om att ta fram planerna för det som skulle komma att bli KK-stiftelsen och projektet det Svenska skoldatanätet. Jag övergick sedan till Skolverket och var tillsammans med bland annat Anders Gillner, Göran Isberg, Ann-Sofie Lönnqvist och Benny Regnér engagerade i projekt som det Svenska Skoldatanätet, det Nordiska Skoldatanätet, Netd@ys Sweden och Netd@ys Europe.

Tillsammans med Kenneth Olausson var jag med om att bygga upp The Interactive Institute (delvis modellerat på MIT Media Lab) och strax därpå startade Greg FitzPatrick, Benny och jag Metamatrix som kom att arbeta tillsammans med IT-kommission, 24-timmarsdelegationen, Statskontoret och andra aktörer som var aktiva när det gällde att införa Internet på bred front i statsförvaltningen.

Mycket hände då och har hänt sedan dess. Ta gärna en titt i arkivet!