Alla som läser Johannes Edfelt räcker upp handen!

I detta lilla alster, som man lätt läser på en dag eller två, delar akademiledamoten Edfelt översättningar av dikter från olika länder och tider (de kinesiska dock översatta från en tysk översättning). Somt tilltalar mig mer, som t.ex. Hebbel, Hesse och Lawrence. Läsvärt!