När en ideell förening anställer en person väcks många frågor. Vilka regler gäller? Vad bör man tänka på? Var ligger ansvaret? Hur skapar man förutsättningar för en god samverkan mellan styrelse och kansli? Hur sätter man lön?

Nyligen fick jag förtroendet att tala om dessa och närliggande frågor under en utbildningshelg arrangerade av Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer. Bilderna som hör till seminariet bifogas nedan för egen reflexion och inspiration.

Styrelsen-som-arbetsgivare