Dagens bok är “Tal om Sjukligheten i Fält i Anledning af Pommerska Kriget ifrån år 1757 til 1763” av Pehr Zetzell. Zetzell utformade de första reglerna för sjukvård i fält. Sina rekommendationer baserade han på noggranna empiriska undersökningar. Zetzell var också tidigt ute med att påpeka att den s.k. elektroterapin kanske inte var den panacea man först hoppats.Boken är ett småtryck från 1779. Småtrycken är en enorm källa till kunskap i olika ämnen och ger dessutom en intressant inblick i den tid i vilken de är skrivna. Köp ett småryck i dag!