För sisådär 100 år sedan jobbade jag med att introducera Internet i den svenska skolan. Någon gång under denna tid (troligen i slutet på 1995) fick jag en pärm med viktiga artiklar om Internet. Läste jag dem? Kanske …

Anslaget var ofta ambitiöst (jämför “A Magna Carta for the Knowledge Age”), perspektivet ofta utopistiskt, tonen ofta tydligt naturvetenskaplig och teknisk. Politiskt anas ett libertarianskt synsätt.

Idag är det intressant att se vad man trodde, tänkte och hoppades på då. Mycket har blivit bra, en del bättre men alltför mycket sämre än vad vi då drömde om.

Lustigt paradoxalt (men visar egentlig mer på hur snabbt utbyggnaden gick) är att jag har alla artiklarna i pappersform i en pärm. För tydlighetens skull står det på första sidan längst ner “Samtliga artiklar från Internet; World Wide Web m hj a Netscape Mosaic”. Den meningen är i sig en tidsbestämning: vem skiljer idag på Internet och webben? vem anger vilken webbläsare man använder?

Känner du igen någon av artiklarna? Har du läst dem? Hör gärna av dig med dina tankar!