En märklig bok om en grupp unga kriminella män som bor tillsammans i en stor lägenhet i ett rivningshus vid Klara kyrka. Männen ingår i någon form av psykologisk undersökning som drivs av en myndighet(?) som kallas Sakligheten. I lägenheten bor även en assistent som ska vara ett stöd till ungdomarna. På Sakligheten finns Inspektören som verkar kunna lösa alla de “situationer” som uppkommer. Det visar sig dock att allt har ett pris …

Den yttre berättelsen påminner en hel del om Östergrens Gentlemen där av ödet sammanförda unga män fördriver sina dagar i en stor lägenhet vartefter de hamnar i allt större klammeri med omvärlden. Ramen däremot, människor som blir spelpjäser i statens psykologiska experiment som syftar till att skapa en djupare förståelse av människan som ett steg i att skapa en bättre värld, känner vi igen från Jersilds Vi ses i Song My. Hos Jersild får vi så att säga uppleva processen från motsvarigheten till Saklighetens sida.

På ett mer symboliskt plan kan man tolka ungdomarna som folket, assistenten som alla välmenande människor som professionellt eller privat försöker göra sitt bästa men inte förmår ta tag i de viktiga samhällsfrågorna eller fatta de beslut som behövs, hur obekväma de än är. Sakligheten kan tolkas som de maktstrukturer som definierar samhället och vars omskapande är lika nödvändigt som utmanande. Idag skulle Sakligheten kunna vara de personer, organisationer och företag som sätter sin egen välfärd för allt annat, på bekostnad av andra och miljön.