Människan är en talande och en berättande varelse. Det är ingen vild gissning att vi alltsedan vi fick förmågan att tala har berättat historier för varandra. Fabel publicerade för många år sedan en serie med högst intressanta perspektiv på berättandet som jag nu läst på nytt. Här fanns allt från tämligen teoretiska anslag till mer praktiska handböcker. Gemensamt för dem alla är att de är läsvärda, korta och koncisa och vackra små böcker.

En trevlig tvist var att det fanns åtta olika böcker samtidigt som boxen bara rymde fem av dem. I detta ligger också en tanke.