Snart är det val och kanske går du, liksom jag, och funderar på vilket parti du ska rösta på. Många jag talar med tycker det är svårt att välja i år. Det kan bero på att flera partier förflyttat sig ideologiskt och praktiskt politiskt under de senaste åren. Sånt gör även trogna väljare vilsna!

Hur kan man då hitta rätt? Så här tänker jag:

  1. Har jag lämnat mitt “vanliga” parti?
    Vi lever i en annan värld idag jämfört med för 5, 10 eller 15 år sedan. Nya frågor har blivit viktiga och andra har blivit mindre viktiga. Håller jag fortfarande med mitt “vanliga” parti? Finns andra partier som driver de idag viktiga frågorna lika bra eller bättre?
  2. Har mitt “vanliga” parti lämnat mig?
    Partierna förändras. Det kommer nya partiledare och nya partifunktionärer. Partierna överger tidigare ideologiska ståndpunkter och kliver över det som tidigare var röda linjer.

För mig är dessa frågor viktiga och påverkar hur jag lägger min röst i höstens val:

  • klimatfrågan; det krävs genomgripande insatser för att vända nuvarande utvecklingen
  • demokratifrågan; det finns idag flera hot mot demokratin vilket måste uppmärksammas mer
  • abortfrågan, frågan om sexuella rättigheter, jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt hbtq+-personers livssituation och rättigheter (inställningen i dessa frågor säger mycket om människosynen)
  • samt kanske viktigast: att vara medborgare är viktigare än att vara kund

Vad är viktigt för dig idag? Var står ditt “vanliga” parti står idag? Rösta inte på ett gammalt partiprogram! Rösta inte på en partiledare som slutat! Rösta inte av slentrian utan gör ett aktivt val! Kanske du hittar ett parti som passar dig bättre än du tror! Men framför allt: rösta!

Nedan en passande bild: Hercules vid skiljevägen ur Stiernhielms epos med samma namn. Vilken väg väljer du?