I två på varandra följande poster presenterar jag två böcker som, på olika sätt, gjort intryck på mig.

Den första är Kamrat in i helvetet. Bokens författare tar blott 19-årig värvning i de franska koloniala fallskärmstrupper och skeppas, en kort utbildning, till det som då kallades Franska Indokina. Bokens ton kan intryck av en roman men ska vara baserad på de Pireys dagboksanteckningar. Alla försök att få vet mer om de Pirey stupar dock. Sökningar nämner honom bara i samband med hans böcker. Man får nästan intrycket att namnet är ett alias …

Det som gör intryck är hur stillsamt och sakligt de Pirey redogör för det brutala, blodiga, smutsiga han upplever och lika stillsamt och sakligt för de (relativt få) ögonblick av vila, skönhet eller barmhärtighet som då och då uppstår.

Brutaliteten är ständigt närvarande med början i kasernerna där de nya rekryterna övas till hur de som dör på fartyget hem behandlas. Människor skadas, blir sjuka och dör, inte alltid på grund av kriget, utan på grund av eget oförstånd, bristande utrustning eller inkompetenta ledare. Intryck gör också de enskilda soldaterna uthållighet som gör att de trots allt överlever.

Boken är saklig och just därför skakande skildring av krigets meningslöshet och människans förmåga att skapa misär för varandra, fiender eller vänner. Boken finns lätt att köpa på t.ex. Bokbörsen!