En klassiker från 1928 som man (åtminstone i min generation) hört talas om men kanske inte läst. Nå, nu är det åtgärdat!

Det är alltid svårt att döma när man läser översättningar men jag uppskattar Lawrence sätt att skriva. Det är intensivt och närvarande utan att vara påfluget eller påträngande.

Handlingen i boken är rak på sak: ett äkta par kommer ifrån varandra och bägge inleder olika nya relationer. Berättelse rör sig framåt med dramatik men likväl tämligen stillsamt.

Det första som slår mig är hur mycket bättre det är idag när vi som människor inte är lika bundna av konventioner och stora klasskillnader (i det senare fallet är vi dock på väg åt fel håll just nu).

Det andra som slår mig är hur orimligt det är att boken var förbjuden i England fram till 1960. Min tro att det har mindre att göra med de tämligen oförargliga sexscenerna och snarare beror dels på att det är en kvinna som är tydlig med sin sexualitet, dels på att älskaren uppenbart är socialist. Det finns ju gott om sex i litteraturen som inte censurerats när den har skildrats ur ett manligt perspektiv …