Årets sista bok blir Översten får inga brev av Gabriel Garcia Márquez. Boken är ett lästips från Martin Ackerfors i anledning av min föregående post. Och ett bra tips var det minsann. I detta mer begränsade format (90 sidor) med fyra aktörer – förutom översten och hans fru, doktorn och den rike don Sabas – och en handling som, i huvudsak, utspelas på tre platser – överstens hydda, don Sabas kontor och det lokala postkontoret – kommer Márquez täta miljöskildringar och precisa observationer till sin rätt.

Handlingen är inte heller här huvudsaken utan i stället människornas upplevelser och intryck. Man känner värmen, vill vifta bord lukterna från uthuset och upplever själv hoppet eller hopplösheten som är överstens.

Liksom Joseph Conrad i Tyfon (en bok som gör mig sjösjuk även när jag sitter i en stol i arbetsrummet) skriver Márquez så man upplever det som skildras fysiskt.