“Hennes kroppsliga magnetism är uppfylld af hennes astralsjäls fluider och elektriserad av viljan och har, som det tyckes, en öfvernaturlig makt. Hon kan bota sjuka genom händernas påläggning eller genom sin blotta närvaro, läsa andras tankar …”.

I Édouard Schurés skildring av Pythagoras liv och lära finns intet en myst av fjärde nivå inte är mäktig!

Av det relativt lilla vi känner till om Pythagoras av Samos liv och leverne har Schuré kokat en mustig soppa som, något förvånande (eller inte), blir mer detaljerad och konkret ju mer det handlar om den pythagoreiska mystikens mest hemliga ritualer och den värld som ligger bortom vår horisont.

Ska du alls läsa denna bok läs den som en dröm, en saga för mer att lära eller veta än så finns här inte.