Silver och jag verkar vara en av relativt få böcker av den spanska poeten Juan Ramón Jiménez som översatts till svenska. Det är synd för Jiménez skriver vacker, lätt och med en skir ton. Skildringarna av naturen där åsnan Silver och hans ägare går, väntar, lyssnar, vilar uttrycks i kort bilder, några ord som omedelbart förmedlar en bild av sol, värme, dimma eller regnvåta blad.

Silvers vänlighet, omtanke, värme och klokskap inför livets olika skiften kan lära oss oroliga själar något om hur vi bör leva.

PS Tack till Yuffie som hjälper mig hålla koll på var jag är i boken!