Någon gång i mitt liv verkar jag ha haft ett tämligen stort intresse för olika paranormala fenomen. Några av böckerna handlar om spiritism i sina olika former. Böckerna är tämligen stereotypa; en lång rad av exempel på saker som är granskade och bevittnade av många trovärdiga personer samtidigt som författaren noga vinnlägger sig om att betona att han eller hon minsann håller rent mot såväl skeptiker som fantaster och noga vägt sina omdömen.

Böckerna har inte åldrats väl. Det märks t.ex. i saker som att det faktum att ex-kungen av Y eller före detta ministern X ses som särskilt trovärdig vittnen. Fred Archers bok är inget undantag från dessa tämligen tröttsamma redogörelser. Boken får ett spöke av tio möjliga!