Ibland får jag tag i böcker (oklart var men plötsligt står de där i hyllan och vill bli lästa) som är lite mer nischade än andra. Jianhua Zhaos doktorsavhandling är en sådan bok och just därför högst intressant. Utifrån ett etnografisk perspektiv beskriver Zhao först utvecklingen inom den kinesiska textil- och modeindustrin med början under republikens dagar via Mao-tidens ransoneringar till den snabba utveckling till en internationell spelare med början ca 1978.

Zhao beskriver hur samspelet mellan stat, statliga bolag och kvarvarande privata aktörer spelade en avgörande roll i textilindustrins tillväxt. Utifrån denna bakgrund redogör Zhao för utvecklingen av Kinas modeindustri och hur kopplingen mellan det moderna och det historiska inverkat på denna. Utveckling belyses och konkretiseras utifrån ett antal fallstudier.

Med tanke på den viktiga roll textil- och modeindustrin haft och har för Kinas ekonomiska (och därigenom politiska) utveckling kan jag rekommendera The Chinese Fashion Industry för alla som är intresserade av att lära sig mer om det moderna Kina.