Det var ett tag sedan jag publicerade en debattartikel, bok eller så. Nu har det dock hänt! Jag fick nämligen chansen att skriva en artikel i Kurage #49, 2023. Anledningen till detta var en incident vid ett årsmöte där jag agerade årsmötesordförande.

På mötet åberopande en deltagare en tjänsteanteckning från en handläggare på Kammerkollegiet som underlag för vissa procedurella frågor. Problemet är med detta är trefaldigt:

  1. En tjänsteanteckning kan aldrig trumfa föreningens stadgar och årsmötets beslut
  2. Handläggaren i fråga har inte i sitt uppdrag, Kammarkollegiet har inte i sitt uppdrag, att agera domare in föreningsinterna frågor
  3. Handläggaren i fråga hade i sak fel i de råd hen gav.

Det är, anser jag, mycket allvarligt att enskilda handläggare tar sig friheten att agera i en myndighets namn inom ett område där myndigheten inte har något uppdrag. Min artikel syftar till att uppmärksamma föreningarna på att det är viktigt att hålla koll på vem man pratar med om vad. En handläggare på en myndighet har inte automatiskt rätt att uttala sig om vad som helst och bli lyssnad på.

Kurage-49-Kommunikation-Inlaga-PRINT