Georg Stiernhielms betydelse kan knappast överskattas. Stiernhielm var en förnyare av det svenska språket med ett särpräglat, intensivt och närmast musikaliskt sätt att skriva (jämför hans briljanta Bröllops-Besvärs-Ihugkommelse med sina detaljerade skildringar av ett bröllop någon gång efter 1658). Många av de ord vi idag använder väcktes till liv eller gavs ny mening (t.ex. ordet “dygd”) av Stiernhielm.

Stiernhielm var även filosof med en i grunden positiv syn på människan och världen vilket bland annat kommer till uttryck i hans monumentala diktverk Hercules. Hans tilltro till det mänskliga förnuftet är också ett kännetecken. Därutöver var Stiernhielm matematiker, historiker, aktiv inom områden som meteorlogi, fornforskning och lingvistik.

Stiernhielms tankevärld är fortsatt aktuell och en källa till inspiration. Hans känsla för språk är något att sträva mot.

Läs Stiernhielm idag! Den nedan avbildade utgåvan av Stiernhielms vitterhetsarbeten “Fullständigare Samlade och å nyo utgifne av L. Hammarsköld” dyker då och då upp på antikvariat.net.