Lika eller olika?

Erich Fromm skriver att en av människans största rädslor är att vara ensam. Vi har olika sätt att hantera vår rädsla:…