SCINT-kuriren #0

Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies

Kontaktperson: Johan GROTH, (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


--------------------------------------------------------------------------
Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT)
Nr. 0, den 5 juli 1999
--------------------------------------------------------------------------

Detta är första numret av vad som förhoppningsvis ska bli
ett regelbundet utkommande nyhetsbrev om det förändrings-
arbete som pågår vid KTH Network Operation Center eller
Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT) 
som en del föredrar att kalla det.

I detta första nummer vill jag bara få en signal på om ni
vill vara kvar på listan. Har ni förslag på några andra som
bör få brevet emottages de tacksamt.

Med vänlig hälsning
/Johan Groth

--------------------------------------------------------------------------
Om SCINT-kuriren

SCINT-kuriren är ett mer eller mindre regelbundet utkommande nyhetsbrev om
det förändringsarbete som pågår vid KTH Network Operation Center eller
Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT) som en del föredrar 
att kalla det.

Vill du börja prenumerera på nyhetsbrevet, föreslå någon annan som
prenumerant eller slippa få fler nummer skriv till johan.groth@gogab.se.
-------------------------------------------------------------------------

Återvänd till SCINT:s hemsida.

Senast ändrad den 2 september1999
av Johan Groth