SCINT-kuriren #1

Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies

Kontaktperson: Johan GROTH, (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


--------------------------------------------------------------------------
Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT)
Nr. 1, den 6 augusti 1999
--------------------------------------------------------------------------

Tidningen Dagens Industri har uppmärksammat bristen på nätverkskompetens i
Sverige och de insatser som nu görs för att komma till rätta med frågan. I
en första artikel (KTH tappar kompetens i avancerad IT-byggnad, 3 augusti 
1999) tar Peter Löthberg upp bristen på kompetens och svårigheten med att 
hitta "toppfolk". Peter Löthberg är också besviken över att KTH inte satsat 
tillräckligt mycket på att vidareutveckla det svenska nätet och skapa en 
miljö som gör det möjligt att upprätthålla internationell toppkompetens.

I en andra artikel (Nya KTH-tag för att matcha nätkompetens, 5 augusti 1999)
beskrivs i korthet det förändringsarbete som styrelsen för KTHNOC inlett
under våren 1999. Arbetet baseras på ett dokument som tagits fram av en 
grupp personer som representerar bl.a. ISOC-SE, SOF, SUNET, KTH, KTHNOC
och Högskoleverket. I arkikeln nämns speciellt arbetet med att ta fram 
kurser på civilingenjörsnivå och med att söka seniora forskare att knyta
till SCINT.

En arbetsgrupp bestånde av personer från KTHNOC och NADA/KTH kommer att
träffas den 18 augusti för att arbeta fram kursplaner etc. Arbetet är en
del av NADA:s arbete med att utveckla hela sitt kursutbud.

De av er som inte fått bakgrundsmaterialet till det nu pågående arbetet
med att utveckla KTHNOC till ett nationellt kompetenscentrum kan skriv till
undertecknad så skickar jag det.

Med vänlig hälsning
/Johan Groth

--------------------------------------------------------------------------
Om SCINT-kuriren

SCINT-kuriren är ett mer eller mindre regelbundet utkommande nyhetsbrev om
det förändringsarbete som pågår vid KTH Network Operation Center eller
Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT) som en del föredrar 
att kalla det.

Vill du börja prenumerera på nyhetsbrevet, föreslå någon annan som
prenumerant eller slippa få fler nummer skriv till johan.groth@gogab.se.
-------------------------------------------------------------------------


Återvänd till SCINT:s hemsida.

Senast ändrad den 2 september1999
av Johan Groth