SCINT-kuriren #3

Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies

Kontaktperson: Johan GROTH, (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


--------------------------------------------------------------------------
Ett nyhetsbrev om Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT)
Nr. 3, den 4 september 1999
--------------------------------------------------------------------------

Den 19 augusti gick ett brev ut till samtliga universitet och högskolor med
civilingenjörsutbildning, ett antal stora Internetoperatörer, fiberbolag, 
organisationer, företag och forskningsinstitut. Syftet är att få in synpunkter
på kompetensbristen inom IP-området, vilken forskning som bedrivs inom 
området i dag etc. Snabbast att svara (med vändande post) var AB Stokab som,
får man säga, helhjärtat ställer sig bakom SCINT och erbjuder sig att till-
skjuta 1 Mkr om året i två år. Ett exempel för andra att följa!

På IT-kommissionens hearing "Kommunikation till alla alltid" den 31 augusti
talade KTH:s rektor Anders Flodström om behovet av Internettekniker och risken för
att dessa glöms bort i allt tal om nya applikationer, interaktiva tjänster och multi-
media. Anders betonade vikten av att bedriva forskning och utbildning inom "IT:s
grundvetenskaper" och att komma ihåg den "generiska IT-tekniken".

Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) på KTH kommer att utlysa
ett antal lektorat under hösten. Ett av lektoraten blir inom området "datalogi med 
inriktning mot Internetteknik" och omfattar lika delar forskning och undervisning. 
Detta innebär att SCINT kommer att ha sin första seniora forskare på plats någon 
gång efter jul.

På NADA finns även en doktorand som är intresserade av att fokusera mer på 
Internetteknik. Några små frågor återstår att utreda men det ser ut som om SCINT
kan ha en doktorand på plats från omkring den 1 oktober.

Båda rekryteringarna har underlättats av Stokabs bidrag och NADA:s snabba
och kraftfulla agerande. Tack till Anders Comstedt, Ingrid Melinder och Viggo
Kann.

SCINT har numera en egen hemsida (http://www.pi.se/gogab/arkiv/SCINT). Här
finns en grundläggande text om SCINT, brevet som nämns ovan och alla nummer av 
SCINT-kuriren. Mer information kommer efterhand.

Med vänlig hälsning
/Johan Groth

--------------------------------------------------------------------------
Om SCINT-kuriren

SCINT-kuriren är ett mer eller mindre regelbundet utkommande nyhetsbrev om
det förändringsarbete som pågår vid KTH Network Operation Center eller
Swedish Centre for Internet Network Technologies (SCINT) som en del föredrar 
att kalla det.

Vill du börja prenumerera på nyhetsbrevet, föreslå någon annan som
prenumerant eller slippa få fler nummer skriv till johan.groth@gogab.se.
-------------------------------------------------------------------------

Återvänd till SCINT:s hemsida.

Senast ändrad den 2 september1999
av Johan Groth