Tisdag f.m.

De nya "industrierna"


Projekt och tjänster


Införandet av IT


Uppgift - tjänster

Ditt företag har blivit kontaktade av Röda korsets center för torterade flyktingar. De önskar utreda huruvida Internet på något sätt kan vara till nytta i deras arbete. De har i dag låg datortäthet och nästan ingen kunskap om Internet och de tjänster och verktyg som finns där.

Arbeta i grupp och ta fram ett förslag till hur Internet kan användas för att förbättra, förbilliga och utvidga deras verksamhet.

Tänk på att nätet är globalt och på att all information på nätet är allmänt tillgänglig. Vad innebär detta för för- och nackdelar? Kom i håg att det är särskilt viktigt att stärka samarbetet mellan de fyra Röda kors-enheterna i Sverige.

Bakgrundsfakta:

RKC är en fristående stiftelse belägen i Stockholm, nära KTH. Man har ett dussin anställda som arbetar med rehabilitering av flyktingar som har somatiska och/eller psykiska skador av tortyr eller annan grym och omänsklig behandling. Verksamheten bedrivs i en gammal trevlig sjukhusbyggnad.

RKC samverkar i Sverige bl.a. med tre andra Röda kors-center (belägna i Malmö, Skövde och Uppsala) som arbetar med liknande frågor. Man har även många internationella kontakter, bl.a. i Algeriet, Turkiet, Palestina och Nepal.

Personal från RKC anlitas ofta som expertis och rådgivare av andra organisation där de personer som är berörda finns (t.ex. sjukhus, skolor och barnomsorg). De personer som utsatts för övergrepp, liksom deras familjer, har ett stort behov av vård men även av att märka att någon gör något för att förhindra framtida övergrepp mot andra.

Allt arbete Röda Korset bedriver, och således även allt arbete inom detta projekt, utgår från Röda Korsets grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet och frivillighet.


Tisdag e.m.

Etik och Internet


"Fri" och "ofri" användning av Internet


Uppgift - etik


Åter till kursens huvudsida