Åter till det svenska Skoldatanätets hemsida

Skrivlyan tackar för sig för denna gång!

Skoldatanätets skrivarverkstad närmar sig sitt slut. Boken om Sara och de andra i Broköping är färdig. 600 författares möda finns nu att läsa på Internet! Om allt går som planerat kommer boken att finnas i bokform också framåt hösten. Vi återkommer om detta.

De skrivuppgifter som eleverna, vilka går i årskurserna 4 - 6, i de deltagande skolorna arbetade med under våren 1995 finns naturligtvis kvar, liksom ett urval av de berättelser som blev resultatet (berättelserna har samlats under rubrikerna Porträtt, Platser, Händelser, Möten).

Ansvarig för Skrivlyan har varit författaren Lasse Ekholm som förutom skrivuppgifterna här presenterar ett antal skrivtips, ordpussel och skrivlekar. Lasse har även varit i kontinuerlig kontakt med alla barnen och deras lärare och diskuterat skrivande och läsande. I arbetet har man utnyttjat Internets tjänster datorpost och World Wide Web.

Målet med Skrivlyan är att man skall kunna hämta inspiration och stimulans för sitt skrivande. Lyan är en utgångspunkt för resor i fantasi och verklighet. Samtidigt är den ett ställe där det går att få tips om hur man kan träna upp sin skrivförmåga.

Alla skolor och elever som har tillgång till Internet är välkomna att ta del av Lasse Ekholms tips och skrivuppgifter och arbeta med dem i egna projekt. Det är dock endast de skolor som ingår i projektet det svenska Skoldatanätet som kan delta i arbetet genom att skicka datorbrev till Lasse Ekholm. Författarcentrum planerar dock att starta fler projekt liknande Skrivlyan.


Senast ändrad den 28 augusti 1996
av Johan Groth