Internet som social och kulturell miljö m.m.

Planeringskonferens

18 augusti 1998

Johan Groth, Groth & Groth AB


* Vad?


* Vad är cyberspace? (Janlert)


* Var är cyberspace?


* Vilka finns i cyberspace?


* Nybörjarna


* De vana användarna


* De "extrema" användarna


* Varför cyberspace?


* Status på nätet


* Nya sociala yttringar


* "Dåligt" uppförande


* Större strömningar


* Kunskap i lådor (Gärdenfors)


* Hur påverkar tekniken?


* Lärandets verktyg - vad?


* Lärandets verktyg - förslag


* Läs mer


Återvänd till mina samlade tankar.
Tekn. dr. Johan Groth
Groth & Groth AB
Svitiodsvägen 23
182 62 Djursholm
Datorpost: johan.groth@gogab.se
URL: http://www.pi.se/gogab

Senast ändrad den 17 augusti 1998