Om Groth & Groth AB

Groth & Groth AB erbjuder tjänster som managment for hire, styrelseledamot eller -ordförande, årsmötesordförande, utredningar och analyser, upphandlingar, rekrytering och stöd i ansökningar om organisations- och projektmedel; kort sagt avancerad problemlösning

Våra konsulter Johan Groth och Kristina Groth har båda lång erfarenhet från uppdrag inom, framför allt, offentlig och ideell sektor.

Vi har ett etablerat samarbete med bland annat Education Analytics och Styrelsepost.

Bland våra kunder märks ABF, EnviroPlanning Västra Götaland AB, Folkbildningsrådet, Kammarkollegiet, Kontaktnätet, Kunskapsskolan i Sverige, Rädda barnen, Sensus, Sigtuna kommun, Skolverket, Sköldkörtelförbundet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Svensk biblioteksförening, Qlok Uppsala AB, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Du når oss på johan.groth@gogab.se och 0708-23 57 11. Groth & Groth AB har organisationsnummer 556551-1069. Bolaget har F-skattesedel och säte i Danderyds kommun.

Leave a Reply