Om Groth & Groth AB

Groth & Groth AB är ett konsultföretag som erbjuder rådgivning och tjänster kring organisations-, verksamhets och affärsutveckling. Vårt mål är att hjälpa våra kunder utveckla sin verksamhet.Groth & Groth AB erbjuder bland annat förstudier, analyser, uppföljningar och utvärderingar. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling samt IT-användning inom, framför allt, offentlig och ideell sektor.

Vi har specialist kunskap inom följande områden: skola, högskolan, forskning, e-lärande, e-hälsa och e-förvaltning.

Våra konsulter är Johan Groth och Kristina Groth, båda med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och IT.

En av mina favoriter. Enkel och tydlig.
Bild från en workshop om IT-styrning
Bland våra kunder under 2014 märks Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Energimyndigheten, Försäkringskassan, FMV, Kammarkollegiet, KK-stiftelsen, Lantmäteriet, Luftfartsverket, Myndigheten för kulturanalys*, Naturhistoriska riksmuseet, Pensionsmyndigheten, Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Stockholms stad, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Vinnova och Västra Götalands regionen.

* anger nya kunder, övriga är återkommande sedan tidigare år

loggor
Några tidigare kunder
Våra konsulter nås på johan.groth@gogab.se eller på telefon 0708-23 57 11.

Groth & Groth AB har organisationsnummer 556551-1069. Bolaget har F-skattesedel. Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun.

Leave a Reply