Om Kristina Groth

kicki-smallKristina har expertkompetens inom områdena människa-datorinteraktion, kunskapshantering och datorstöd för samarbete. Hon har särskild inriktning på design och estetik i människa datorinteraktion, sociala aspekter på arbete och teknik, metoder och design för människa datorinteraktion och strukturering av kunskap.

Kristina har bred erfarenhet av projektledning i utvecklings- och forskningsprojekt, användarorienterad IT-design samt användarcentrerade metoder för kravställning, analys och utvärdering.

Kristina har ett brett internationellt kontaktnät inom inom sina sakområdena.

Kristinas CV finns här.

Leave a Reply