Kontakt

Välkommen! Här skriver jag om mina professionella och fritidsrelaterade intressen. Här finns också information om Groth & Groth AB, ett konsultföretag inom området organisations- och verksamhetsutveckling som jag driver tillsammans med Kristina Groth.

Kontaktinformation: johan.groth@gogab.se och 0708-235711.

Djursholm den 22 april 2021
/Johan Groth

Om Johan Groth (CV)

Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor och är van att arbeta som styrelseordförande, chef, ledare, projektledare och strategisk rådgivare.

Johan har ett brett kontaktnät inom offentlig, ideell och privat sektor. Han har ett stort professionellt intresse för utvecklingsfrågor, internationellt samarbete och av att skapa välfungerande arbetsgemenskaper.

Om Kristina Groth (CV)

Kristina har expertkompetens inom områdena människa-datorinteraktion, kunskapshantering och datorstöd för samarbete. Hon har särskild inriktning på design och estetik i människa datorinteraktion, sociala aspekter på arbete och teknik, metoder och design för människa datorinteraktion och strukturering av kunskap.

Kristina har bred erfarenhet av projektledning i utvecklings- och forskningsprojekt, användarorienterad IT-design samt användarcentrerade metoder för kravställning, analys och utvärdering.

Kristinas CV finns här.

Om Groth & Groth AB

Groth & Groth AB erbjuder tjänster som managment for hire, styrelseledamot eller –ordförande, årsmötesordförande, utredningar och analyser, stöd i upphandlingar, rekrytering och stöd i ansökningar om organisations- och projektmedel; kort sagt avancerad problemlösning

Vi har ett samarbete med bland annat Education Analytics och Styrelsepost.