Om webbsidan

Välkommen till min webbplats!

Här finns poster som beskriver mina professionella och fritidsrelaterade intressen; sådant jag skrivit, sagt, tänkt och gjort.

Här finns också ett par sidor om Groth & Groth AB, ett konsultföretag inom området organisations- och verksamhetsutveckling med särskilt fokus på offentlig och ideell sektor. Bolaget driver jag tillsammans med Kristina Groth.

Vill du komma i kontakt med mig rekommenderar jag följande kanaler: johan.groth@gogab.se och 0708-235711.

Djursholm den 20 juli 2020
/Johan Groth