Gilla din ekonomi gillar Min ekonomi

För några sedan tog jag tillsammans med Peter Knutsson (numera på Finansdepartementet) och Per Arne Ström på Finansinspektionen fram ett koncept kring en samlad nationell…

Räknefärdigheter hos unga vuxna

Jag har tidigare skrivit om samverkansprojektet GillaDinEkonomi och det arbete vi bedriver där för att i god folkbildningsanda öka kunskapen om och intresset för privatekonomiska frågor…

Astrologi – en vetenskap?

Har just läst senaste upplagan av VA-barometern som ges ut av Vetenskap & Allmänhet. Det är inte alltför glad läsning. Förtroende för forskare har minskat…

Nordiskt samarbete

I dessa dynamiska EU-tider så är det lätt hänt att Sverige sedan lång tid tillbaka haft en långt- och djupgående med sina nordiska grannländer. Det…

Bra appar till iPhone #4

Nu dags för ytterligare en nästa post om bra appar till iPhone. Tack för återkoppling och synpunkter – digitala och analoga – på min lista.…

Nationell samling

Jag har blivit involverade i ett projekt kring samverkan för folkbildning. Det hela handlar om att ett antal aktörer inom en viss bransch (företag, myndigheter,…

Veckans makthavare: Johan Groth

[Denna text publicerades på makthavare.se den 24 november 2009.] Det finns en svensk organisation som samlar tre gånger så många medlemmar som de politiska ungdomsförbunden…