3 * Anna Karenina

Översättningar och olika typer av bearbetningar av texter kan fascinera och irritera mig. Jag är helt på det klara med att översättare har en uppgift…