Aero dynamik

En del av er känner ju till att jag har ett förflutet som strömningsmekaniker med fokus på gränsskikt- och turbulens. Detta är ett spännande och…

Turbulence reduction by screens

I slutet på våren 1988 fick jag besked om att artikeln “Turbulence reduction by screens” blivit slutgiltigt accepterad och skulle komma att publiceras i den…