E-delegationen har flera viktiga uppdrag i sin projektportfölj. Ett uppdrag som ligger mig varmt om hjärtat är den som handlar om en nationell katalog för e-tjänster (titta en bit ner på sidan). Jag kan inte nog uppmana alla mina läsare att besöka den prototyp som nu finns framtagen och ge synpunkter och kommentarer på delegationens erfarenhetsforum.

Varför ligger denna tjänst mig så nära om hjärtat då? Jo, redan år 2004 skrev jag tillsammans med företrädare för AB Terminologicentrum TNC,  dåvarande Centrum för användarorienterad IT-design vid KTH (CID), Myndigheten för skolutveckling, Riksförsäkringsverket, Skatteverket och Swedish Institute of Computer Science (SICS) en forskningsansökan till Vinnova där vi föreslog att en nationell katalog för e-tjänster skulle tas fram. Så här skrev vi:

Projektet syftar till att skapa en nationell tjänst som underlättar för myndigheter, organisationer och företag att skapa offentliga e-tjänster. Tjänsten ska publicera standarder och överenskommelser vilket underlättar återanvändning av gjorda insatser och sänker inträdeströsklarna. I tjänsten ingår även funktioner för kunskaps- och erfarenhetsspridning.Framtida e-tjänster inom offentlig förvaltning kräver mjuk integration av heterogena informationskällor. Sådan informationssamverkan förutsätter väl definierade standarder och överenskommelser som beskriver informationen. Standarder och överenskommelser realiseras i form av ontologier och modeller som ger en semantisk beskrivning av informationen och av format (t.ex. XML Schema) som ger en syntaktisk beskrivning.

Ontologier, modeller och format är de ”ritningar” och ”mallar” som behövs för att bygga offentliga e-tjänster. Det är lika svårt att bygga e-tjänster utan tillgång till ontologier, modeller och format som att bygga ”vanliga” offentliga tjänster (t.ex. vatten och avlopp) utan ritningar och kartor! Precis som med ritningar och kartor är det tidskrävande och dyrt att ta fram standarder och överenskommelser. Det är därför viktigt att kunna återanvända gjorda insatser.

Det finns i dag tre hinder för utveckling av offentliga e-tjänster: brist på kunskap om och erfarenhet av att skapa mjuk integration, svårigheter att hitta och återanvända standarder och överenskommelser samt svårigheter när det gäller att förvalta och utveckla standarder och överenskommelser. Det här föreslagna projektet syftar till att öka kunskapen om hur man skapar mjuk integration och till att främja systematisk (åter)användning av ontologier, modeller och format genom att skapa en nationell tjänst för lagring och förvaltning av sådana standarder och överenskommelser.

Så skrev vi då och det stämmer i mångt och mycket än idag. Ansökan i sin helhet finns här.

Hur det gick med vår ansökan? Den fick avslag. Vi var väl helt enkelt före vår tid 🙂

Trevlig helg!