Frågan om hur referenser ska användas i offentliga upphandlingar är fortsatt aktuell. I en artikel i senaste numret av Upphandling24 uttalar jag mig tillsammans med andra experter på upphandling i frågan. Den korta versionen är att jag är av den uppfattning att personliga referenser på leverantörens konsulter ska sparas till dess det är dags att utvärdera en enskild konsult för ett specifikt uppdrag.

Jag anser också att personliga referenser på hela företaget bör undvikas; det leder till en massa byråkrati och förlorad tid och har tveksamt värde. Ta istället in arbetsprover och ge “uppgifter” som leverantören får lösa.

Hör gärna av dig om du har tankar eller funderingar kring offentlig upphandling.