Det är otroligt roligt att se hur diskussionen om framtidens skola fortsätter dag efter dag. Nedan ser ni hur det sett ut under de gångna två veckorna. Det syns tydligt att det varit en kontinuerlig dialog med några toppar, t.ex. igår!

Tyvärr verkar det ha blivit något trassel med Twitters “lastbrygga” för data vilket gör att Tobias (@tops) inte kunnat köra sitt statistiktips på några dagar men det ska nog fixa sig. Vi kan i alla fall konstatera att en sökning på Google på sökordet #merkateder ger över 880 träffar bara på bloggar!

Vi kan också notera att vi har runt 30 anmälda till vår tweetup. Anmäl dig här eller här! Läs om våra inspirationstalare här, här och här!

Så en kort notis från Skolriksdagen, SKL:s årliga konferens om skolan. Idag talade Fredrik Svensson från Rektorsakademien och Jan Hylén (bägge talare på kommande tweetup) på temat framtidskompetenser. Fredrik anspelade under sitt anförande, enligt vad jag fått mig berättat, på debatten om #merkateder vilket ledde till applåder från publiken.

Under morgondagen kommer vi att komma med en flyer som vi alla kan sprida vidare till kollegor och andra som kan bidra till mötet. I samband med detta kommer vi även att avslöja en idé om hur vi kan gå vidare för att skapa en bredare debatt kring framtidens skola!

Samlad bild av två veckors samtal!