Alla saker som finns på Internet har tillgång till en speciell adress som kallas IP-adress. IP-adressen är en unik adress vilket innebär att ju fler saker som vill vara med på Internet desto fler adresser behövs.

Idag används en version för IP-adresser som kallas IPv4. Antalet IPv4-adresser är begränsat till 4.294.967.296 stycken vilket innebär att de börjar ta slut. Detta innebär förstås både praktiska men faktiskt även politiska problem.

Lyckligtvis finns en ny version för IP-adresser som kallas IPv6. Här finns det plats för ungefär 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adresser vilket innebär att IPv6 ger utrymme för ca 5×10^28 adresser till varje människa på jorden (beräknat på 6,8 miljarder människor).

Det är alltså angeläget att internetoperatörer och andra som bygger Internets infrastruktur växlar från IPv4 till IPv6.

I räknaren till höger kan ni se dels hur många IPv4-adresser som finns kvar, dels hur tillväxten av användningen av IPv6 går.

Läs mer om IPv6 på .SE:s informativa sida.