Pensionsmyndigheten har bett mig att göra en presenatation på temat “Hur kommer sociala medier att påverka myndigheten?”

Det gör jag förstås gärna. Jag ser stora möjligheter med sociala medier inom offentlig sektor. Det kan handla om nya sätt att nå ut med information, nya sätt att kommunicera och icke minst nya sätt att utveckla förvaltningen. Jag hoppas på en livlig diskussion.

Vill du också höra mer om hur offentlig sektor kan och bör agera i sociala medier? Hör av dig till mig (0708-235711 eller johan.groth@gogab.se) så kan vi hitta ett bra upplägg som passar din organisation!