Ibland hittar man poster i sin draft-hög man nätt och jämt kommer ihåg att man påbörjat. Detta är en sådan post som legat och mognat sedan  kl 14:07 den 3 november 2010 och som nu fått sina sista finjusteringar innan sin sedan länge emotsedda publicering 🙂


Jag har just [nåja] läst Barack Obamas bok “Min far hade en dröm” (ISBN 978-91-0-012196-9). Boken har ju varit något av en “must read” för alla politiskt intresserade under de senaste åren.

En första tanke som slår mig när jag läser boken är att Barack Obama haft en tämligen varierad uppväxt som man mycket väl kan kalla global ur flera olika perspektiv. Hans föräldrar har olika bakgrund. Han har växt upp på flera olika platser. Det är en uppväxt som jag antar kommer att bli alltmer vanlig och alltmer typisk. Jämfört med andra amerikanska presidenter får jag för mig att Obamas bakgrund och uppväxt är tämligen unik.

Nästa reflexion är att jag flera gånger slås av tanken att Obama måste vara europé. Hans sätt att utrycka sig och tänka kring sin värld känns, för mig, mycket mer europeisk (och i detta lägger jag en förmåga att se saker ur flera olika perspektiv i tid, rum och tanke) än amerikansk (och i detta lägger jag att fokusera på att hitta lösningar och visa på framgång).

Jag drar mig till minnes en gång när jag talade med en amerikansk forskare som gjort en, i mitt tycke, märklig modell för vissa fenomen inom strömningsmekaniken. När jag frågade vilka överväganden som låg bakom modellen sa hon och pekade på ett par grafer som visade hur de beräknade resultaten stämde med mätresultaten: “You can’t argue with success!” Den tonen saknas helt i Obamas bok.

Boken ger en bra bild av hur Obamas olika livserfarenheter format honom fram till den dag då han väljer att ge sig in i politiken. Den är väl skriven rent allmänt. Däremot lämnar översättningen en del övrigt att önska och det finns sannolikt en poäng att läsa boken på orginalspråk.