Min uppfattning är att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män är av de viktigaste politiska frågorna vi har idag. Det handlar om något så grundläggande som alla människors rätt att bli lika behandlade och att slippa bli diskriminerad som man eller, mer troligt, som kvinna.

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB
Skillnader i lön mellan kvinnor och män. (Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet och SCB)

Det finns mycket att göra när det gäller att arbeta för ökad jämställdhet både inom (se t.ex. bifogade bild om löneskillnader mellan kvinnor och män) och utom landet.

Om man vill verka för ökad jämställdhet måste man inse att bristerna inte beror på relationerna mellan enstaka individer. Bristande jämställdhet beror på grundläggande strukturer i samhället. Den som inte tror på det kan fundera över följande frågor:

  • “hur kan en person som suttit knappt ett år i en föreningsstyrelse anses ha mer erfarenhet av föreningsarbete än en person som suttit sex år i styrelsen?”, svar: “den första personen är man”.
  • “varför nämner valberedningen att A fått barn (vilket är irrelevant för uppdraget) men inte att B fått barn?”, svar: “A är kvinna”

Det är viktigt att vi vågar lyfta fram, diskutera och förändra strukturer, såväl synliga som osynliga, som befäster en bristande jämställdhet i samhället.

Ökad jämställdhet är ett mål i sig men jag tror inte man ska bortse ifrån att ökad jämställdhet motverkar rasim, homofobi och andra former av diskriminering.

Jag tycker

  • att skolan måste ges ökade möjligheter att arbeta med jämställdhetsfrågorna; det är i unga år som normer och attityder sätts (och de är svåra att ändra längre fram)
  • att föreningslivet har ett stort ansvar i arbetet för ökad jämställdhet; här finns en hel del att göra på såväl nationell som lokal nivå

Vad tycker du?

PS För den som vill läsa mer om strukturer och jämställdhet rekommenderas “Att göra kön” av Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson.